Metsaühistu on metsaomanike endi poolt loodud ühing jagamaks kogemusi ning teadmisi metsade jätkusuutlikul majandamisel. Metsaühistu liikmeteks on erametsaomanikud. Läänemaa metsaühistu liikmeteks võivad tulla kõik erametsaomanikud, kelle mets asub Läänemaal või kes elavad Läänemaal ning omavad metsa mujal Eestis.

Metsaühistu on alati sinu poolel!

Metsaühistu on mittetulundusühing, mis tähendab, et eesmärk ei ole omatulu teenimine. Metsaühistu ülesanne on pakkuda nõu ning abi erametsade majandamisel (metsa uuendamine, hooldamine, müümine).

Hoolin oma metsast?

Metsaühistuga tasub ühineda kui hoolid oma metsast. Hooldatud metsas on puud sirgemad ja kõrgemad ning lisaks küttepuudele kasvab seal ka palgipuud. Kas sinu mets on hooldatud või leiab sealt läbipääsmatu džungli?

Liitun, sest hoolin

Leia oma mets!
Sisesta oma metsa katastritunnus (67401:002:0472)

540 liiget

12000 ha metsatoetas kodulehe valmimist.

Töö teostas Deskis OÜ